Fotogalerie Fotogalerie

Webkamera kamera

Storno podmínky

LŠ Logic si vyhrazuje právo na posunutí termínu, popř. zrušení lekce v případě nevhodných povětrnostních, sněhových či lyžařských podmínek. Rozhodnutí o konání lekce vydá vždy Jan Hajšman nebo Petr Křivanec do předcházejícího čtvrtka 12:00 hod.

V případě, že se žák nemůže zúčastnit kurzu, ale odeslal před tím vyplněnou závaznou přihlášku, prosíme o podání informace na adresu LŠ Logic. Místo v kurzu tak budeme moci nabídnout jinému zájemci. Vrácení kurzovného v plné zbývající výši je možné pouze v případě, že klient utrpěl úraz během výuky nedbalostí instruktora. V případě úrazu či dlouhodobé nemoci (tři a více po sobě jdoucí lekce) doložené lékařským potvrzením bude výše vráceného kurzovného stanovena na základě individuální domluvy s klientem.

 

V případě krátkodobé nemoci (jedna až dvě po sobě jdoucí lekce) LŠ Logic kurzovné nevrací.

 

V případě neúčasti klienta na lekci není přípustné, aby se zúčastnil kurzu náhradník ani jiný rodinný příslušník. Zároveň má však žák možnost, využít v zaplacené ceně jiných termínů kurzu.

V případě závažného porušování pravidel při výuce si LŠ Logic vyhrazuje právo vyloučit účastníka z kurzu bez nároku na vrácení kurzovného (neuposlechnutí příkazů instruktora ve spojitosti s bezpečným pohybem a chováním na horách, požívání alkoholu nebo jiných návykových látek a kouření nezletilých účastníků během kurzu, apod.).

LŠ Logic si vyhrazuje právo na zrušení celého kurzu v případě, že se na kurz nepřihlásí dostatečný počet zájemců. Rozhodnutí o zrušení kurzu vydá LŠ Logic nejpozději do konce prosince tohoto roku.

V případě zrušení kurzu vrátí LŠ Logic již uhrazené platby v plné výši. Přihlášení zájemci budou o zrušení kurzu informování písemně poštou. Zrušení kurzu se netýká individuální a jednodenní výuky.