Fotogalerie Fotogalerie

Webkamera kamera

Propozice

Lyžařská škola Logic Vám na sezónu 2020 nabízí:

- Výuku dětí od 3 do 5-ti let v doprovodu rodičů formou hry na sněhu.
- Výuku mládeže  od  6-ti  do 17-ti let – doporučujeme Základní 7 denní kurz.
- Výuku pro dospělé, kteří se chtějí k lyžování vrátit po několika letech.
- Výuku snowboardingu pro žáky ve věku od 8 do 99-ti let.
- Specializovanou výuku carvingu pro všechny věkové kategorie.
- Speciální lekce fun a extrémního carvingu jak v tuzemských tak i zahraničních lyžařských areálech.
- Základní 7 denní kurz (7 sobot) včetně závěrečného závodu mezi žáky LŠ Logic.
- Zkrácený 5-ti nebo 6-ti denní kurz (5 nebo 6 sobot) z důvodů rodinných rekreací, lyžařských kurzů, jarních prázdnin…
- Jednodenní skupinovou nebo Individuální výuku.
- Vlastní dětské hřiště s dětským lyžařským vlekem a velkým množstvím výukových pomůcek.
- Zajímavé slevy u našich obchodních partnerů.

 

Termíny výuky:

LŠ Logic začne vyučovat od soboty 4.1.2020 a výuka bude probíhat každou následující sobotu až do uskutečnění 7 lekcí, tedy
do 15.2.2020. Pro individuální výuku lze po domluvě stanovit i jiný den než sobotu.

LŠ Logic si vyhrazuje právo na změnu termínu, popř. zrušení konané lekce z důvodu špatných sněhových nebo povětrnostních podmínek nebo jiných nepředvídatelných důvodů.

 

Místo výuky:

Šumava, Železná Ruda, lyžařský areál Nad Nádražím a Belveder.

 

Doprava:

Zajištěna autobusem nebo vlastní dopravou přímo do lyžařského areálu.

 

Obec

Tam

Zpět

Místo

Tlučná

6:20

18:30

Před obchodem VITO

Vejprnice

6:30

18:15

Před obchodem Drogerie a Kovomat KŘIVANCOVÁ

Plzeň

nástup 6:45

odjezd 7:00

příjezd 17:45

odjezd 18:00

Parkoviště před 1. bránou ŠKODA a.s., Tylova ul., naproti CAN

Železná Ruda

8:45

16:30

Parkoviště Tř. 1. Máje

 

 

Pro individuální a jednodenní výuku není zajištěna doprava účastníků. V případě zájmu možnost dopravy autobusem po osobní domluvě s vedoucími autobusů. Cena dopravy tam a zpět je 250,- Kč.

Účastníci:

Lyžování                                                                               Snowboarding

- Děti od 3 do 5-ti let (v doprovodu s rodiči)                    – Děti a mládež od 8 do 17-ti let

- Mládež od 6 do 17-ti let                                                 - Dospělí od 18-ti do 99-ti let

- Dospělí od 18-ti do 99-ti let

 

Náplň výuky:

Lyžování

- Začátečníci – účastníci se naučí základním dovednostem (pohyb na sněhu, zvládnutí mírných lyžařských terénů, jízda na vleku s instruktorem / kamarádem). Výuka především formou hry!

- Středně pokročilí, účastníci jiných lyžařských kurzů v předchozích letech – instruktor žáka upozorní na chyby, které společně během výuky odstraní, již zkušení lyžaři se zdokonalí v oblasti moderního bezpečného lyžování – naučí se základy carvingu.

Pokročilí lyžaři a začátečníci carvingu – zájemci poznají a naučí se základní principy carvingu a mnoho prvků se kterými si carving postupně osvojí, budou poučeni, jak mohou trénovat i bez instruktora při soukromých jízdách. Pro pokročilé a odvážné máme připravený kurz extrémních forem carvingu – funcarvingu a bodycarvingu. Podmínkou bezproblémového osvojení si základů carvingu jsou carvingové („vykrojené“) lyže!

 

Snowboarding

Začátečníci – účastníci se naučí základním dovednostem (pohyb na sněhu, zvládnutí mírných lyžařských terénů, brzdění, zatáčení. Výuka především formou hry).

Středně pokročilí – naváží na dovednosti, které získali jako začátečníci, osvojí si jízdu na vleku sami, s instruktorem nebo kamarádem, zdokonalí se v zatáčení, začnou pracovat na nácviku řezaného oblouku.

Pokročilí – nácvik řezaného oblouku, zdolávání přírodních a uměle vytvořených překážek, jízda v hlubokém sněhu a na prudších svazích.

 

Podmínky účasti:

- Přihlášení a zaplacení kurzu co nejdříve od doručení přihlášky (omezená kapacita LŠ).

- Vlastní lyžařská výzbroj a výstroj (lyžařské brýle povinné, přilba povinná, carvingové lyže doporučené).

- Lyže s bezpečnostním vázáním s integrovanými brzdami, seřízené ve specializovaném servisu.

- Potvrzení o seřízeném vázání, fotokopie průkazu zdravotní pojišťovny.

 

Permanentka:

LŠ Logic zprostředkovává svým klientům vícedenních kurzů permanentky (čipové karty) na odpovídající počet dní za zvýhodněnou cenu. Ceny permanentek v LA Nad Nádražím naleznete na našich internetových stránkách. Permanentka platí pro celý areál Nad Nádražím včetně dětských vleků. Permanentka neplatí na večerní lyžování a na dny mimo výuku v LŠ Logic. Funkčnost čipové karty zůstává zachována i v případě překrytí oděvem (nižší riziko ztráty). Za každou permanentku na vícedenní kurzy LŠ Logic uhradí zálohu v hodnotě 100,-Kč. V případě poškození nebo ztráty permanentky bude LŠ tuto částku požadovat od klienta.

Cena:

Podle vlastních možností si zájemce vybere vyhovující termíny a délku výuky. U dětí od 6-ti do 16-ti let doporučujeme 7 denní kurz.

 

Základní kurz     –  7 sobot                   7.770,- Kč (včetně permanentky)       – 7 lekcí

Zkrácený kurz    –  6 sobot                   7.490,- Kč (včetně permanentky)       – možný výběr 6-ti termínů ze 7 nabízených

Zkrácený kurz    –  5 sobot                   7.290,- Kč (včetně permanentky)       – možný výběr 5-ti termínů ze 7 nabízených

 

Cena zahrnuje: Kurz lyžování nebo snowboardingu pod vedením kvalifikovaného instruktora, permanentku na příslušný počet dní, dopravu, využívání dětského hřiště a učebních pomůcek, pořizování fotografií při lekcích, pojištění na odpovědnostní plnění LŠ Logic.

Cena nezahrnuje: Pojištění žáka na úraz, oběd, zálohu na čipovou permanentku 100,- Kč.

 

Podrobné informace o cenách LŠ Logic naleznete na našich internetových stránkách, nebo Vám je na požádání poskytneme.

 

Oběd:

Částka do 120,- Kč za oběd (dětská porce s možností přídavku) a do 140,- Kč za oběd pro dospělého bude vybírána v autobusu. Prosíme rodiče, aby svým dětem připravili přesnou částku.

 

Přihlášení:

Každý zájemce vyplní přihlášku elektronicky na internetu a definuje předběžně vyhovující termíny lekcí. Přihlášku odešle nejpozději
do 13.12.2019. Po přijetí a zpracování přihlášky bude zájemce e-mailem (případně SMS nebo písemně) vyrozuměn a vyzván k zaplacení kurzovného. Další možností úhrady je zaplacení kurzovného v hotovosti na schůzce s klienty (s jejich rodiči), kterou pro Vás LŠ Logic zorganizuje. V případě zájmu o jednodenní či individuální výuku bude LŠ Logic přijímat platbu v hotovosti na místě. Závazným přihlášením žáka do kurzu rozumí LŠ Logic přijetí platby na účet LŠ Logic, nikoliv odeslání vyplněné přihlášky.

 

Schůzka s klienty:

Přesný termín a čas schůzky s rodiči upřesníme v průběhu měsíce listopadu. Na schůzce Vás seznámíme s LŠ Logic, představíme Vám instruktory, poskytneme podrobné informace a zodpovíme Vaše dotazy. Účast na schůzce není povinná. Pro nové zájemce o výuku účast na schůzce doporučujeme.

 

Informace:

Všechny další informace včetně aktualit (lekce se koná / nekoná), kontaktů, vybraných fotografií pořízených během výuky naleznete
na internetových stránkách, kde jsou k dispozici také všechny dokumenty v elektronické podobě (odkaz na přihlášku, propozice, atd.). Přihlášeným klientům budeme všechny důležité informace zasílat e-mailem. Vaše dotazy, náměty a připomínky můžete zasílat na e-mailovou adresu: info@logic-ski.cz.

 

Upozornění:

- Správce údajů, Lyžařská škola Logic, zapsaná v seznamu vedeném Českým svazem lyžařských škol, se sídlem K Hnízdům 227/19, 301 00 Plzeň – Valcha, zastoupená panem Ing. Petrem Křivancem, IČ: 737 21 085 (dále také jako „LŠ“ nebo „správce údajů“) zpracovává osobní údaje žáků LŠ v souladu s platnými právními předpisy, tj. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), jakož i v souladu s prováděcími předpisy k nařízení a související legislativou.

- LŠ Logic nekryje ze svého pojištění na odpovědnostní plnění pojištění na úraz žáka. (Doporučujeme všem účastníkům uzavření pojištění na úraz.)
- LŠ Logic si vyhrazuje právo na zvýšení ceny kurzu max. o 200,- Kč v návaznosti na zvýšení ceny pohonných hmot autobusů o více než 15%. Cena pohonných hmot je kalkulována ke dni 1. října 2018.

- Za poškození nebo ztrátu čipové permanentky bude LŠ Logic požadovat od klienta 100,- Kč.
- V případě, že se žák nemůže zúčastnit kurzu a odeslal před tím vyplněnou přihlášku, prosíme neprodleně o podání informace LŠ Logic. Místo v kurzu tak lze nabídnout jinému zájemci.

- Vrácení kurzovného v plné zbývající výši je možné pouze v případě, že klient utrpěl úraz během výuky nedbalostí instruktora.
- V případě úrazu či dlouhodobé nemoci (tři a více po sobě jdoucí lekce), doložené lékařským potvrzením bude výše vráceného kurzovného stanovena na základě individuální domluvy s klientem.
- V případě krátkodobé nemoci (jedna až dvě po sobě jdoucí lekce) LŠ Logic kurzovné nevrací.
- V případě neúčasti klienta na lekci není přípustné, aby se zúčastnil kurzu náhradník ani jiný rodinný příslušník. Zároveň má však žák možnost využít v zaplacené ceně jiný ze zbývajících termínů Základního kurzu.
- LŠ Logic si vyhrazuje právo na posunutí termínu, popř. zrušení lekce v případě nevhodných povětrnostních, sněhových či lyžařských podmínek, nebo jiných závažných důvodů. Rozhodnutí o konání lekce vydá vždy Jan Hajšman předcházející čtvrtek do 12:00 hod. Informace bude dostupná na internetových stránkách LŠ Logic.
- V případě zrušení lekcí LŠ Logic pro nedostatek sněhu nebo nevhodné povětrnostní podmínky bude účastníkům kurzů vrácena část kurzovného zpět.
Podrobné informace o LŠ Logic naleznete na našich internetových stránkách www.logic-ski.cz, nebo Vám je na požádání poskytneme.

- Klient souhlasí s umisťováním pořízených fotografií a videozáznamů během kurzů na internetových stránkách www.logic-ski.cz, facebookovém profilu lyžařské školy a youtube kanálu. (v případě nesouhlasu uveďte tuto informaci do pole Další sdělení klienta v Přihlášce).

- Rodiče klientů přebírají zodpovědnost za seřízení lyžařského vázání v odborném servisu. Zároveň potvrzují, že vázání nechali před zahájením lyžařských kurzů zkontrolovat a seřídit v odborném servisu.

 

 

!!! Zaplacením kurzovného souhlasíte se všemi informacemi uvedenými v těchto Propozicích LŠ Logic !!!

Závazným přihlášením žáka do kurzu rozumí LŠ Logic přijetí platby na účet LŠ Logic, nikoliv přijetí přihlášky.