Fotogalerie Fotogalerie

Webkamera kamera

Pojištění

 LŠ Logic má uzavřenou pouze pojistnou smlouvu na škody způsobené chybou instruktora (pojištění na odpovědnostní plnění LŠ).

 Klienti nejsou pojištěni na úraz, ztrátu či poškození výzbroje a výstroje, ani na jiné způsobené škody.

 LŠ Logic doporučuje, aby si klient uzavřel pojištění na úraz. (Není zahrnuto v ceně kurzu!)